Sub sloganul ”Nouă ne pasă de natură”, proiectul ”Hârja – Colț de rai” a oferit posibilitatea de a desfășura activități de educație ecologică elevilor, cetățenii de mâine ai țării, aceștia devenind conștienți de necesitatea ocrotirii naturii și factori activi în acțiunea de conciliere a omului cu natura.

Satul Hârja este situat în partea de Sud-Vest a județului Bacău, în istorica Vale a Oituzului. Problemele de menținere a curățeniei au existat dintotdeauna, noi având scopul conștientizării tinerilor și a comunității locale privind necesitatea implicării în protejarea mediului, prin acțiuni de ecologizare.

Conștientizând frumusețea mediului local și promovând pitorescul zonei în care locuiesc, oamenii vor înțelege utilitatea acțiunilor ecologice.

Degradarea mediului înconjurător se petrece sub ochii noștri și noi ne-am gândit să facem ceva în această privință.

Partenerii noștri s-au implicat foarte mult, Primăria Oituz punând la dispoziție utilaje pentru preluarea deșeurilor și transportul voluntarilor cu două microbuze.

Proiectul a oferit posibilitatea de a desfășura activități de educație ecologică prin care s-a cultivat interesul și dragostea tinerilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată a urmărit responsabilizarea tinerilor față de importanța protecției mediului înconjurător, conturarea deprinderilor și a atitudinilor de a prețui și respecta mediul prin comportamente civilizate, dar și sensibilizarea cetățenilor privind importanța naturii, ca dar al lui Dumnezeu.

Obiectivele specifice ale acestui proiect au fost:

  • Dezvoltarea deprinderilor tinerilor și adulților de a păstra mediul curat: Ecologizarea și păstrarea curată a satului Hârja;
  • Formarea deprinderilor tinerilor și adulților de a practica activități ecologice: Ecologizarea spațiilor verzi;
  • Dezvoltarea responsabilității tinerilor și adulților pentru protejarea mediului înconjurător: Conștientizarea importanței ocrotirii mediului înconjurător în rândul populației.

Persoanele implicate în acest proiect au fost: copiii Centrelor de Zi și angajații „Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”; tinerii Asociației Copiii în Sânul familiei; voluntari și cadre didactice ale mai multor instituții de învățământ: Colegiul Național ”Grigore Moisil” – Onești, Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” – Onești, Colegiul Tehnic ”Grigore Asachi” – Onești; Școala gimnazială ”Ghiță Mocanu” – Onești, ”Școala nr. 2 – Oituz”;  voluntari ai  Asociației de Tineret Onestin din Onești; Instituții private din comuna Oituz, Primăria Oituz, Agenția de Protecția Mediului Bacău, persoanele asistate social de pe raza comunei Oituz.

Acest proiect este unul inedit prin numărul mare de instituții implicate și numărul foarte mare de tineri și cadre didactice voluntare. Au fost înscriși în această colaborare aproximativ 650 de persoane care au sprijinit acțiunea de ecologizare a satului Hârja.

Proiectul s-a desfășurat pe perioada lunii mai și începutul lunii iunie, finalizându-se în data de 6 iunie, zi dedicată unui Simpozion ce a evocat Ziua internațională a mediului (5 iunie), rezultatele acțiunii de ecologizare și prelegerea susținută de către doamna Maria Ionuț, delegat al Agenție de Protecție a Mediului Bacău.

Un scurt istoric al satul Hârja a fost evocat  de Prof. Traian Ionescu după care a urmat prezentarea rezultatelor Concursului de eseuri și planșe cu tematica: ”Un dar al creației o dată distrus, nu se poate reface”. Coordonatorii proiectului din partea fiecărei instituții au selectat cele mai reprezentative eseuri și planșe pentru ciclul gimnazial și liceal, iar Alina Puiu – ergoterapeut și Florentina Ion – pedagog social, coordonatori ai proiectului din partea Asociației ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, au propus laureații celor 6 premii și mențiunile concursului, evidențiind prin diplome și premii cele mai frumoase desene și eseuri legate de temele propuse acestei campanii de conștientizare a valorii naturii și a mediului înconjurător.

A urmat expoziția foto a evenimentului, intitulată: ”Hârja, înainte și după ecologizare”. Sesiunea de întrebări și discuții: ”Schimbări necesare pentru protecția mediului!” a precedat decernarea premiilor tuturor coordonatorilor de proiect, conducătorilor de instituții partenere și voluntarilor implicați, fiind primite de reprezentanții acestora, prezenți la simpozionul de încheiere a evenimentului.

După mulțumirile aduse la final de către reprezentantul organizatorului și inițiatorului proiectului, Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, tuturor partenerilor implicați, cei prezenți au putut vizita expoziția de lucrări de artă realizate de tinerii școlilor gimnaziale și ai liceelor implicate în proiect. La final, cei doritori au avut posibilitatea să ia parte la momentul de relaxare intitulat: ”Bicicleta, prietena mediului /Hârja – pe bicicletă / Parteneri pe bicicletă, START !”

Aducem mulțumiri tuturor partenerilor implicați, cadrelor didactice, elevilor și părinților ce au susțin proiectul inițiat de Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.