• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
  • +40 752 270 375

Centrele de cultură, artă și spiritualitateDespre proiect

Pentru că inegalitatea și starea materială precară nu ține cont de mediul de proveniență, asociația promovează valorile moral creștine și în rândul copiilor din mediul urban care provin din familii aflate în situații de risc. Acești copii beneficiază de participări gratuite la atelierele de lucru desfășurate în cadrul centrelor de cultură, artă și spiritualitate, participă la activități de voluntariat, toate acestea cu scopul de a susține material și de a acorda consultanță școlară elevilor defavorizați din circumscripția arondată Școlii Gimnaziale „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești.

Obiectivele proiectului urmăresc:

  • diversificarea ofertei educaționale a școlii;
  • constituirea unui parteneriat cu caracter cultural și spiritual, între Școală și Biserică;
  • propunerea unor alternative mai eficiente a utilizării timpului liber de către elevi;
  • identificarea și dezvoltarea aptitudinilor individuale ale elevilor;
  • prevenirea abandonului școlar;
  • dezvoltarea culturii voluntariatului în rândul cadrelor didactice sau a altor parteneri/colaboratori;
  • valorizarea priceperilor și deprinderilor colaboratorilor proiectului (cadre didactice, elevi, alți voluntari).