Pentru a putea rămâne fideli actualilor beneficiari, aparținătorilor acestora, viitorilor beneficiari, instituțiilor și partenerilor care ne recomandă ca fiind un punct important pe harta serviciilor destinate copiilor și vârstnicilor, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” depune la Consiliul Județean Bacău, în baza Legii 350/2005, în fiecare an, propunerea unui proiect social care să vină în ajutorul beneficiarilor prin creșterea calității vieții acestora.

Anul acesta, proiectul social este intitulat „Prevenție și recuperare prin servicii integrate în cadrul Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja”. În urma sesiunii de evaluare și selectare a dosarelor de către Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Județean Bacău, au fost declarate eligibile 15 ONG-uri din județul Bacău, instituția noastră primind aviz favorabil desfășurării proiectului propus pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de 45.000 lei.

Scopul proiectului constă în abilitarea persoanelor vârstnice prin asigurarea și furnizarea serviciilor de tip integrat prin diverse activități, precum asigurarea beneficiarilor de servicii de calitate în următoarele domenii: kinetoterapie, terapie medicală și terapie ocupațională.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de 36 de beneficiari ai Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja, de 20 de copii din cadrul Centrului de zi „Sf. Dionisie Exiguul” din cadrul asociației și de 50 de participanți estimați a fi prezenți la Simpozionul organizat în perioada 30 septembrie-01 octombrie.

Nici instituțiile de interes nu vor fi lipsite de avantaje, deoarece asociația, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, va desfășura un Simpozion la care se vor discuta informații de actualitate din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, iar prin prezența instituțiilor de interes, se va realiza un schimb informațional care, sperăm să aducă în final doar rezultate bune.

De asemenea, tot în cadrul Simpozionului va fi lansat Ghidul comparativ „Resurse, limite și oportunități în creșterea calității vieții  persoanelor vârstnice”, un studiu realizat pe regiunea Nord-Est a țării, în cadrul centrelor rezidențiale pentru vârstnici, private și de stat. Studiul va fi o analiză comparativă cu scopul identificării celor mai optime soluții de întreprins de către conducătorii centrelor rezidențiale în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor lor.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes judetean va fi alocată achiziționării a 32 echipamente necesare terapiei medicale, 56 echipamente necesare terapiei de recuperare și reabilitare, 1 echipament necesar terapiei ocupaționale, publicării a 500 de exemplare a Ghidului comparativ „Resurse, limite și oportunăți în creșterea calității vieții  persoanelor vârstnice”, și a materialelor de prezentare necesare organizării și desfășurării Simpozionului.

Pentru ca tot acest proiect să fie dus la îndeplinire, instituția trebuie să respecte timpii activităților menționați în proiect, să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile cerute, să aloce din alte surse 10% din valoarea totală a proiectului pentru cofinanțare, să întocmească rapoartele financiare la timp și să ofere transparență.

Prima etapă a implementării proiectului reprezintă chiar momentul semnării contractului, acela fiind punctul 0 al oricărui proiect de finanțare. Acest lucru a fost posibil chiar în prezența domnului Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului Județean Bacău, a reprezentanților Departamentului Proiecte și Finanțări, cât și a celorlalte instituții implicate direct în acest demers.

Managerul de proiect și președintele instituției, Pr. Ilarion Mâță, a mulțumit Consiliului Județean Bacău pentru încrederea acordată și posibilitatea de a investi în resursele umane și logistice ale ONG-ului eparhial de la Hârja, transmițând celor prezenți arhiereștile binecuvântări, mulțumiri și urări de bine ale Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului Și Bacăului.