În data de 19.06.2020, la ora 14:00 la sediul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, comisia formată din Ilarion MÂȚĂ, Gabriela BĂLUȚĂ, Ana-Rodica BUTUCARU și Mihaela-Georgiana IOJA s-a întrunit  pentru a evalua cererile de parteneriat depuse pentru proiectul „Prevenirea abandonului școlar a copiilor cu părinții plecați în străinătate, din zonele rurale ale județului Bacău”, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

În urma analizării cererilor și dosarelor depuse, partenerii declarați eligibili sunt:

Asociația „Mica Teodora” cu un punctaj de 80 de puncte

Școala Gimnaziala Nr. 1 Oituz cu un punctaj de 70 de puncte

Școala Gimnaziala com. Oituz cu un punctaj de 70 de puncte

Grilele de evaluare și selecție a participanților pot fi consultate aici.