Astăzi, 13 noiembrie 2020, la Centrul social – medical ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare – Hârja’’, cu ocazia Zilei Internaţionale a Bibliei, a avut loc o activitate  culturală cu rezidenţii centrului intitulată ,, Scriptura mesajul lui Dumnezeu către om’’.

Beneficiarii complexului rezidențial de servicii sociale au discutat despre importanţa Sfintei Scripturi, numind-o ,,Scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu’’, în care este transmis adevărul fundamental de credinţă care este de o actualitate continuă, de asemenea, rezidenții centrului au vizionat o prezentare în care a fost reliefată importanţa Sfintei Scripturi în dialogul omului cu Tatăl Creator.

La finalul activităţii, bătrânii  alături de tinerele asistente sociale au lecturat pasaje din Sfânta Scriptura, a Vechiul Testament şi a  Noului Testament, cât şi anumite pasaje din Omiliile Sfâtului Ioan Gură de Aur, care ulterior au fost interpretate alături de preoţii centrului.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ziua Bibliei a fost instituită în anul 2006 printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, având scopul principal de a reaminti datoria morală de lecturare a Sfintei Scripturi, privind rolul acesteia în viaţa Bisericii și a credincioșilor.

(Pr. Petru – Nicolae Toma )