Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” derulează proiectul intitulat „Terapie prin mișcare” desfășurat în parteneriat și cu cofinanțarea UAT Oituz, pentru proiectul depus în baza Legii 350/2005.

Proiectul social intitulat „Terapie prin mișcare” dă ocazia copiilor care frecventează centrele sociale de la Hârja să ia parte la o terapie atât de necesară dezvoltării lor fizice și sociale. Mișcarea realizată prin activități sportive sprijină buna dezvoltare și oferă alternative la modalitățile de petrecere a timpului liber pentru copii.

Echipa de implementare a proiectului a demarat începerea acestuia prin ședințe periodice pentru stabilirea acțiunilor necesare de realizat pentru bunul mers al proiectului. Astfel că, după stabilirea termenelor de respectat, s-a procedat la realizarea achizițiilor propuse prin proiect.

Au fost achiziționate într-o primă etapă porți de fotbal, care vor asigura dotarea necesară a terenului din curtea centrului de zi, acolo unde, zilnic iau parte la activități educaționale și de petrecere a timpului liber copii din familii defavorizate de pe teritoriul comunei Oituz.

De asemenea, s-au realizat, tipărit și afișat postere cu informațiile cele mai importante despre proiectul desfășurat în colaborare și cu cofinanțarea UAT Oituz.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții copiilor în risc de sărăcie și a copiilor și tinerilor cu dizabilități prin participarea acestora la terapia prin mișcare.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de 10 copii/tineri cu dizabilități – respectiv tulburări din spectrul autist, sindrom Down și altele și 50 de tineri/copii în situații de dificultate – din comunitățile marginalizate. (Georgiana Iojă – asistent social în cadrul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”)