Cei mai relevanți actori sociali naționali ce oferă servicii sociale adresate persoanelor vârstnice se vor întâlni la a V-a ediția a Simpozionului dedicat vârstei a treia. Aproximativ 100 de participanți la eveniment, directori de centre rezidențiale din țară, decani și profesori universitari de la Facultățile de Sociologie, Teologie și Asistență socială, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenției Naționale de Plăți și Inspecții Sociale, Secretariatului de Stat pentru Culte, Patriarhiei Române, Ajpis Bacău, Prefecturii Bacău, Consiliului Județean Bacău, D.G.A.S.P.C Bacău, A.D.I.V. România, ONG- uri naționale, vor dezbate subiecte de actualitate prin susțineri de prelegeri și workshopuri, prin care pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice.