În perioada 13-14 iulie 2021, în comuna Mălin din județul Suceava, a avut loc a treia etapă a realizării Ghidului național pentru rețeaua de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, inițiat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Acest eveniment a fost precedat de prima întâlnire de lucru din 15 iunie 2021 de la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice a Mănăstirii Văratec, unde au participat preoții consilieri sociali din Mitropolia Moldovei și Bucovinei și pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social – Filantropic, cât și de ședința de lucru online din data de 22 iunie 2021, care a reunit specialiștii din domeniu (asistenți sociali, psihologi, lucrători sociali, economiști și juriști), angajați ai organizațiilor din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

După a doua întâlnire, grupul de lucru a fost împărțit pe echipe, având sarcina de a lucra până la această întâlnire cele nouă capitole ale primului ghid național al Patriarhiei Română din sfera socială, în domeniul îngrijirii vârstnicilor la domiciliu, destinat furnizorilor de servicii, cu scopul creării unei rețele naționale la nivelul Patriarhiei Române.  

Ghidul național de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu cuprinde texte științifice, legislative, dar și practice, din experiența de zi cu zi a specialiștilor prezenți, având următorul cuprins :

  1. Îngrijirea de lungă durată (ÎLD);
  2. Legislație specifică;
  3. Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu;
  4. Acreditarea furnizorului social;
  5.  Licențierea serviciului de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu;
  6. Perspective europene și naționale cu privire la implementarea serviciului de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu;
  7. Surse de finanțare pentru îngrijirea vârstnicilor la domiciliu;
  8. Resurse umane în cadrul serviciului social;
  9. Parteneriate public – privat și privat – privat.

În prima zi a întâlnirii au fost dezbătute capitolele I,II,III, VII,VIII și IX, de către practicieni, angajați ai furnizorilor de servicii sociale din Mitropolia Moldovei și Bucovinei (Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Episcopia Hușilor).

În cea de-a  doua zi, 14 iulie, s-au analizat textele elaborate de echipa de lucru pentru capitolele IV,V,VI, apoi au fost prezentați partenerii acestui proiect, TZMO România și Federația  Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung.

La sfârșitul sesiunii, practicienii și membrii echipei de lucru s-au deplasat la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sf. Ilie” – Șuha, un model de bună practică al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din Protopopiatul Fălticeni.

Urmează o perioadă de o săptămână de lucru pe echipele deja stabilite, pentru a face corecturile și completările venite din partea întregii echipe pentru fiecare capitol al ghidului, apoi va fi încărcat pe site-ul Federație Filantropia, pentru o perioadă de o săptămână, în vederea dezbaterii publice. În perioada 1-15 august, o parte dintre colaboratorii din mediul academic va aduce un punct de vedere științific asupra textului și timp de două săptămâni va fi realizată grafica și machetarea, în vederea publicării acestuia.

La propunerea Federației Filantropia a Patriarhiei Române, inițiatoarea acestui demers științific absolut necesar actualilor, dar și viitorilor furnizori de servicii sociale din Patriarhia Română, coordonator al acestui ghid a fost desemnat pr. Ilarion Mâță, consilier social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” și cadru didactic la Specializarea Teologie Asistență Socială din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. (Alexandru Florescu, secretar al sesiunii de lucru)