• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
 • +40 752 270 375

Centru de zi pentru copiiOBIECTIVE

Obiectivele acestui program educativ vor fi atinse prin următoarele servicii furnizate:

 • Dezvoltarea deprinderilor de studiu independent prin pregătirea lecţiilor de a doua zi și responsabilizarea față de munca ce-i revine ca şcolar, în afara orelor de clasă și furnizarea de servicii educaţionale specializate informale și nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 • Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
 • Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare şcolară, integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu și creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor;
 • Stimularea comunicării prin activităţile comune recreeative, aprofundarea unei limbi străine;
 • Socializare;
 • Dezvoltarea abilităţilor individuale creative și psiho-motorii în cadrul cluburilor de artă (pictură, modelaj, desen).

Centru de zi pentru copiiCAPACITATE ȘI SERVICII

C

apacitatea maximă a Centrului de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja este de 20 locuri, pentru copii aflaţi în dificultate.
Categoriile de servicii sunt următoarele:
 • promovare relaţii sociale;
 • eduație informală și nonformală;
 • educaţie socială;
 • reintegrare comunitară;
 • consiliere socială;
 • consiliere psihologică;
 • orientare școlară și profesională.
Serviciile se acordă în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare privind sistemul naţional de asistenţă socială, a normelor igienico-sanitare şi sanitar-veterinare aplicabile.

Centru de zi pentru copiiIMPACT SOCIAL

Acordarea acestor servicii sociale vor avea următoarele efecte pozitive:
Pentru copii:
 • accesul la un program organizat pentru cât mai mulţi copii neinstituţionalizaţi;
 • dezvoltarea unui sistem de aptitudini şi deprinderi specifice, pe măsura capacităților fiecăruia, menite să-i ajute în desfăşurarea diverselor tipuri de activităţi;
 • creşterea capacităţii de a interacţiona cu ceilalţi copii/adolescenţi şi cu familia;
 • monitorizare mai eficientă a cazurilor, identificarea problemelor care apar în procesul educaţional şi rezolvarea lor;
Pentru părinţi:
 • părinţii fac faţă mai uşor problemelor şi situaţiilor de criză; au cunoştinţe legislative referitoare la persoanele aflate în dificulate;
 • revigorarea resurselor materiale, fizice şi psihice ale părinţilor/ocrotitorilor legali ai copiilor.
Pentru societatea civilă:
 • diversificarea serviciilor adresate copiilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu autorităţi locale;
 • creşterea coeziunii şi solidarităţii sociale.

Centru de zi pentru copiiACTIVITĂȚI

Activitățile zilnice în centru sunt axate pe:
a) Activități educaționale:
 • sprijin individual pentru realizarea temelor școlare, la solicitarea copiilor;
 • educație informală: activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă – dezvoltare personală, dezvoltare interpersonală, dezvoltare social-civică, dezvoltare pentru sănătate;
 • orientare școlară;
 • consiliere psihologică și socială.
b) Activități recreative și de socializare:
 • jocuri;
 • lectură (cărți, reviste );
 • sărbătorirea zilelor de naștere;
 • vizionare programe TV (desene animate);
 • organizarea unor programe artistice;
 • organizarea de excursii, drumeții, vizite.