• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
  • +40 752 270 375

Pe raza județelor Bacău și Covasna un număr considerabil de copii se regăsesc încă în riscul excluziunii sociale, criza financiară din România înrăutățind această situație. Consecințele în plan socio-educațional sunt numeroase, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt: abandon școlar, comportament violent, instituțonalizare, sărăcie, abuz, consum, etc.

Necesitatea acestui serviciu este cu atât mai mare cu cât serviciile comunitare, de prevenire, identificare, intervenție timpurie sunt subdezvoltate, mai ales în mediul rural.

Proiectul centrului de zi vizeză 20 copii atât din com Oituz, județul Bacău, cât și din com. Brețcu, județul Covasna, localități cu un grad crescut de îmbătrânire a populației. Aceștia provin din familii separate sau cu risc crescut de separare, familii defavorizate, monoparentale, cu părinți în detenție, părinți cu venituri scăzute, șomeri, bolnavi și pensionați, cu părinți violenți sau sunt copii care consumă alcool/droguri, absentează de la școală, sunt violenți și închiși în sine.

Într-o societate într-o continuă schimbare, de regulă, părinţii își mobilizează forţele pentru a se adapta rapid la schimbările socio-economice, dar sunt frecvente cazurile când aceştia nu găsesc resursele necesare și soluţiile cele mai bune pentru a asigura copiilor climatul și mediul de viață corespunzător nevoilor de dezvoltare ale acestora, intrând astfel în categoria familiilor cu risc pentru copil. În aceste familii se acumulează o serie de probleme care afectează viața și dezvoltarea copiilor. Aceste probleme se corelează și se potenţează reciproc în special în mediul rural.