• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
  • +40 752 270 375

Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții

Autoritate finanțatoare: Consiliul Județean Bacău

An: 2023

Scopul proiectului a constat în întărirea capacității Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” de a dezvolta și diversifica serviciile sociale integrate oferite tuturor categoriilor de beneficiari cu care aceasta lucrează, de a implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare, nediscriminatorii și adecvate tendințelor moderne de îngrijire.

Unul din obiectivele proiectului a fost acela de a asigura o bună comunicare intergenerațională între cele 3 categorii de beneficiari, vârstnici, copii din medii defavorizate și copii și tineri cu tulburări din spectrul autist ai Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” prin dotarea unui spațiu de tip cinema. De asemenea proiectul a vizat și implementarea unei noi terapii necesare persoanelor vârstnice și angajaților instituției (terapia prin elongații vertebrale), crearea unui mediu sigur și diversificarea activităților de loisir pentru beneficiarii centrelor de zi ale instituției, participarea în comun a vârstnicilor și copiilor la activități, acestea fiind premise și condiții ale creșterii calității vieții beneficiarilor, a ameliorării suferințelor acestora și a îmbunătățirii perspectivelor de recuperare și de integrare în comunitățile din care aceștia fac parte.

 

Perioada: august - octombrie 2023
Locația: satul Hârja, str. Nemirei, nr. 174, com. Oituz, jud. Bacău
Cost total proiect: 103.371 lei
Contribuție proprie: 11.381 lei