• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
  • +40 752 270 375

Sprijinirea studenților în tranziția spre viața activă

Autoritate finanțatoare: Uniunea Europeană (POSDRU)

An: 2015

Scopul general al proiectului a constat în crearea unui parteneriat performant între mediul academic și angajatori cu scopul dobândirii, dezvoltării cunoștințelor și a aptitudinilor de muncă ale studenților pentru facilitarea unei inserții optime a acestora pe piața muncii. Prin acest proiect se asigură dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, pentru dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a cel puțin 180 de studenți înmatriculați în sistem național de învățământ (licență sau master) din cadrul universităților din regiunea N-E, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare la nivel național.

Activitățile efective ale proiectului s-au localizat în cadrul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, sat Hârja, nr. 127, com. Oituz, jud. Bacău și s-au materializat în stagii de practică performante oferite studenților de la specializările Asistență socială, Psihologie, Kinetoterapie și Pedagogie. De asemenea activitățile s-au mai derulat și în cadrul universităților care au avut rol de furnizare grup țintă, locații în care s-au derulat activitățile de consiliere privind cariera aleasă de studenți.

 

Perioada: august – decembrie 2015
Locația: satul Hârja, nr. 127, com. Oituz, jud. Bacău
Cost total proiect: 1.377.692 lei
Contribuție proprie: 62.182 lei