• Str. Nemirei 174, Hârja, comuna Oituz
  • +40 752 270 375

De la marginalizare la integrare socioeducațională și medicală a grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL Valea Trotușului

Autoritate finanțatoare: Uniunea Europeană (POCU)

An: 2021-2023

Obiectiv general: Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala din comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău prin operaționalizarea centrelor de zi finanțate prin PNDR ale Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” prin implementarea de măsuri integrate.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții copiilor, tinerilor și adulților aflați în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin amenajarea, dotarea și operaționalizarea a două spații destinate atât terapiei persoanelor cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down, alte dizabilități fizice și psihice cât și derularea unor activități integrate socio-medical – educaționale și de sprijin pentru accesul și/sau menținerea  pe piața muncii pentru minim 260 de persoane de pe teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău.

Rezultate așteptate: 260 de persoane care vor beneficia de activități integrate

Grupul țintă al proiectului cuprinde diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia/Strategiile de dezvoltare locală finanțate prin măsura LEADER nr.19 din PNDR GAL Valea Trotușului Bacău – total 260 de persoane, împărțite în următoarele categorii:

  • 30 copii/tineri/adulți cu dizabilități – respectiv tulburări din spectrul autist, sindrom Down și altele care au nevoie de terapie specializată pentru a învăța să învețe;
  • 100 de tineri/copii în situații de dificultate – din comunitatea marginalizată care au nevoie să fie implicați în activități socio-educative și distractive într-un mediu sigur și dirijat;
  • 130 de adulți șomeri sau inactivi – cărora le este facilitat accesul pe piața muncii prin instruiri, calificări, perfecționări, programe de ucenicie, consiliere și sprijin, dar vor beneficia și de activități integrate socio-medicale.

 

Perioada: martie 2021-octombrie 2023
Locația: satul Hârja, str. Nemirei, nr. 174, com. Oituz, jud. Bacău
Cost total proiect: 3.286.195,25 lei
Contribuție proprie: 0 lei