Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a semnat și anul acesta contractul de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Județean Bacău pentru proiectul depus în baza Legii 350/2005.

Datorită importanței acordate Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” pe harta serviciilor destinate vârstnicilor și pentru a ne putea menține calitatea serviciilor oferite acestora, instituția depune în fiecare an la Consiliul Județean Bacău, în baza Legii 350/2005 propunerea unui proiect social care să vină în ajutorul beneficiarilor îngrijiți în centrele rezidențiale.

Anul acesta, proiectul social este intitulat „Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții”. În urma sesiunii de evaluare și selectare a dosarelor de către Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Județean Bacău, instituția a primit aviz favorabil implementării proiectului propus și va primi finanțare nerambursabilă în valoare de 91.989,85 lei, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” contribuind și ea cu 11.381,15 de lei.

Proiectul se va desfășura pe perioada august – octombrie 2023.

Scopul proiectului constă în întărirea capacității Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale integrate oferite tuturor categoriilor de beneficiari cu care aceasta lucrează, de a implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare, nediscriminatorii și adecvate tendințelor moderne de îngrijire.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezetați de cei 36 de beneficiari ai Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja, de cei 100 de copii proveniți din medii defavorizate, beneficiari ai Centrului de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja și de cei 30 de copii și tineri cu tulburări din spectrul autist, beneficiari ai Centrului de recuperare neuromotorie pentru copii și tineret „Sf. Parascheva” Hârja. Pe când cei indirecți sunt reprezentați de cei 30 angajați ai serviciilor sociale ai Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, de familiile/aparținătorii beneficiarilor tuturor serviciilor oferite de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” prin intermediul celor 3 servicii sociale, de instituțiile de învățământ din care fac parte copiii celor 2 centre de zi și de comunitățile din care fac parte beneficiarii celor 3 servicii sociale de la Hârja.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes judetean va fi alocată achiziționării echipamentelor necesare terapiei de recuperare și reabilitare, terapiei ocupaționale, cât și a materialelor de publicitate necesare promovării Autorității Contractante, Consiliul Județean Bacău.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 1 buc. Masă elongații, 1 buc. Aparat bicicletă, 1 buc. Aparat de mers cu mânere, 1 buc. Aparat pentru spate și brațe, 1 buc. Leagăn, 1 buc. Piramidă de cățărat, 2 buc. Masă tenis de masa, 2 buc. Husă masă de tenis, 1 buc. Videoproiector, 1 buc. Ecran proiecție, 775 buc. Pliante, 3 roll-up-uri de prezentare, câte unul pentru fiecare serviciu în parte, 5 buc. Afișe, 3 apariții media în mediul online și consumabile.

Pentru ca tot acest proiect să fie dus la îndeplinire, instituția trebuie să respecte timpii activităților menționați în proiect, să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile cerute, să întocmească rapoartele financiare la timp și să ofere transparență în implementarea proiectului.

Președinte,

Ilarion Mâță

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a semnat și anul acesta contractul de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Județean Bacău pentru proiectul depus în baza Legii 350/2005.

Datorită importanței acordate Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” pe harta serviciilor destinate vârstnicilor și pentru a ne putea menține calitatea serviciilor oferite acestora, instituția depune în fiecare an la Consiliul Județean Bacău, în baza Legii 350/2005 propunerea unui proiect social care să vină în ajutorul beneficiarilor îngrijiți în centrele rezidențiale.

Anul acesta, proiectul social este intitulat „Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții”. În urma sesiunii de evaluare și selectare a dosarelor de către Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Județean Bacău, instituția a primit aviz favorabil implementării proiectului propus și va primi finanțare nerambursabilă în valoare de 91.989,85 lei, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” contribuind și ea cu 11.381,15 de lei.

Proiectul se va desfășura pe perioada august – octombrie 2023.

Scopul proiectului constă în întărirea capacității Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale integrate oferite tuturor categoriilor de beneficiari cu care aceasta lucrează, de a implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare, nediscriminatorii și adecvate tendințelor moderne de îngrijire.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezetați de cei 36 de beneficiari ai Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja, de cei 100 de copii proveniți din medii defavorizate, beneficiari ai Centrului de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja și de cei 30 de copii și tineri cu tulburări din spectrul autist, beneficiari ai Centrului de recuperare neuromotorie pentru copii și tineret „Sf. Parascheva” Hârja. Pe când cei indirecți sunt reprezentați de cei 30 angajați ai serviciilor sociale ai Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, de familiile/aparținătorii beneficiarilor tuturor serviciilor oferite de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” prin intermediul celor 3 servicii sociale, de instituțiile de învățământ din care fac parte copiii celor 2 centre de zi și de comunitățile din care fac parte beneficiarii celor 3 servicii sociale de la Hârja.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes judetean va fi alocată achiziționării echipamentelor necesare terapiei de recuperare și reabilitare, terapiei ocupaționale, cât și a materialelor de publicitate necesare promovării Autorității Contractante, Consiliul Județean Bacău.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 1 buc. Masă elongații, 1 buc. Aparat bicicletă, 1 buc. Aparat de mers cu mânere, 1 buc. Aparat pentru spate și brațe, 1 buc. Leagăn, 1 buc. Piramidă de cățărat, 2 buc. Masă tenis de masa, 2 buc. Husă masă de tenis, 1 buc. Videoproiector, 1 buc. Ecran proiecție, 775 buc. Pliante, 3 roll-up-uri de prezentare, câte unul pentru fiecare serviciu în parte, 5 buc. Afișe, 3 apariții media în mediul online și consumabile.

Pentru ca tot acest proiect să fie dus la îndeplinire, instituția trebuie să respecte timpii activităților menționați în proiect, să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile cerute, să întocmească rapoartele financiare la timp și să ofere transparență în implementarea proiectului.

Președinte,

Ilarion Mâță