Proiectul ce a avut un cost total de 53763, 42 RON, din care finanțarea oferită de Consiliul Județean Bacău, a fost în valoare de 43634,25 RON, a urmărit abilitarea persoanelor vârstnice prin asigurarea și furnizarea serviciilor de tip integrat.

Principalii beneficiari ai proiectului au fost atât vârstnicii centrului rezidențial de la Hârja, cât și copiii Centrului de zi „Sf. Dionisie Exiguul” al asociației.

Pentru creșterea calității serviciilor oferite persoanelor vârstnice instituționalizate, în baza proiectului, s-au achiziționat aparate și instrumente de lucru necesare celor mai importante 2 tipuri de terapii pentru care instituția este acreditată a le furniza: terapie medicală și de recuperare (Kinetoterapie).

Pentru beneficiarii mai tineri, și anume pentru copiii centrului de zi, achiziția a avut în vedere posibilitatea demarării unui nou atelier de lucru, și anume atelierul de artă fotografică. Proiectul social a permis achiziționarea unui aparat foto și video performant care le oferă posibilitatea tinerilor să-și dezvolte latura artistică și prin această metodă, completând celelalte ateliere de pictură pe sticlă, brotederie și țesătorie tradițională, lumânări decorative, sculptură, și olărit,

Cel mai important eveniment prin care a fost marcat proiectul social a fost Simpozionul Internațional, ediția a V-a, derulat la Hârja în perioada 7-8 octombrie. Evenimentul a fost unul de seamă, adunând un număr de peste 70 de actori sociali, publici și privați, care profesează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, inclusiv instituțiile guvernamentale sociale și mediul acdemic din țară și străinătate. În cadrul Simpozionului a fost lansat și ghidul „Resurse, limite și oportunități în creșterea calității vieții persoanelor vârstnice. Ghid comparativ al centrelor publice și private din Regiunea Nord -Est” – autor Pr. Ilarion Mâță.

Toate acestea au fost realizate cu scopul creșterii calității vieții beneficiarilor din cadrul Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice, persoane asupra cărora se răsfrâng direct acțiunile de îngrijire oferite în cadrul centrelor rezidențiale, cât și inițiativelor și implementărilor legislative dezvoltate de organismele competente.

Dezvoltarea acestor tipuri de servicii care, oferite fără simț de responsabilitate, ar răpi persoanelor vârstnice şansa unei vieţi sănătoase, demne și active, se înscriu atât în liniile prioritare ale Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, cât și în ale tuturor țărilor și instituțiilor care se preocupă de bunăstarea acestei categorii de vârstă.

Salutăm, prin urmare, echipa de lucru din cadrul departamentului de proiecte al Consiliului Județean Bacău aflată în coordonarea domnului președinte Sorin Brașoveanu și mulțumim pentru buna colaborare și profesionalismul de care ne-au asigurat pe toată perioada derulării proiectului până în luna decembrie a acestui an, când proiectul a putut fi diseminat. Ne dorim ca acest parteneriat, care a fost încheiat pentru al treilea an consecutiv, să nu se oprească aici, să depunem eforturi în continuare pentru binele celor aflați în dificultate, reușind astfel să demonstrăm că o colaborare public-privat poate aduce rezultate minunate și schimbări semnificative în creșterea calității vieții persoanelor vizate prin proiecte.

(Departamentul de comunicare și mass-media al Asocieției „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”)