Asociaţia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-Hârja”, în perioada 19-22 septembrie, va desfășura campania antidiscriminare „Stop discriminării! Acceptarea începe cu tine!” cu rolul de a informa și conștientiza tinerii de riscurile la care sunt supuși elevii discriminați din punct de vedere medical, religios, social, etnic și rasial.

            Asociația de la Hârja, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, a ales un număr de 6 unități de învățământ pentru perioada mai sus amintită având în vedere faptul că această campanie se va adresa unui număr de 1000 de elevi. Prin Proiectul POCU „De la marginalizare la integrare socio-eductională și medicală a grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL Valea Trotușului”, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2, activitatea A5 – Campanii de informare și sensibilizare cu privire la efectele discriminării sociale și pe motive medicale a copiilor și adulților aflați în situații de risc – conform activității principale 6 a Ghidului condiții specifice 5.2., își propune următoarele obiective: promovarea proiectului și în special a acțiunilor și rezultatelor campaniilor antidiscriminare; implicarea profesorilor, elevilor și părinților în activitățile campaniilor antidiscriminare organizate de asociație; asigurarea sprijinului necesar pentru desfășurarea a o parte dintre acțiunile campaniilor antidiscriminare în spațiile deținute de partener.

            Timp de 3 zile, 4 experți din cadrul proiectului vor ajunge în fața elevilor cu informații teoretice, dar și cu noțiuni practice, cu un chestionar, tinerii având posibilitatea să adreseze întrebări experților.

            A patra zi, 22 septembrie, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești, va avea loc o conferință susținută de angajații proiectului, la care sunt așteptate cel puțin 100 de cadre didactice.

            Cei 1000 de tineri, beneficiari ai proiectului, vor primi și materiale de promovare (tricou, șapcă și pliante).

            Persoanele care doresc să primească informații despre această campanie pot vizita site-ul proiectului: https://asociatiaharja.ro/despre-proiect/  și pot adresa întrebări pe pagina de Facebook:  Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja”, sau la telefon: : +40 752 270 375 și e-mail: parohiaharja@yahoo.com.

(Andrei Alexandrescu, expert comunicare și informare în  cadrul proiectului)