În data de 15 ianuarie 2021, rezidenții și copiii din cadrul Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, au omagiat personalitatea marelui poet  național Mihai Eminescu, prin intermediul mai multor activități culturale și social – educaționale.

Asociaţia ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare – Hârja’’ a sărbătorit Ziua Culturii Naţionale printr-un concurs eminescian intitulat ,,Citeşte versul lipsă’’. Acest concurs a implicat atât rezidenţii Compexului socio-medical de persoane vârstnice Hârja, cât şi pe copiii de la Centrul de zi ,,Sfântul Dionisie Exiguul’’ din cadrul asociaţiei.

Toţi participanţii, indiferent de vârste, au marcat această zi omagială prin implicarea activă la cerinţele concursului, pregătindu-se cu interes în interpretarea unor opere eminesciene, desene şi creaţii literare libere, dar şi prin învăţarea unor poezii pentru a găsi ,,versul lipsă’’.

Interesul pentru cultură și redescoperirea valorii operei eminesciene este permenent viu, aducând în lumină frumusețea fără egal a capodeperelor scrise de marele poet național.

(Ioana Bitnic, asistent social – Hârja)