Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a devenit partener al Ministerului Muncii și Protecției Sociale în iulie 2020 privind proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei de COVID-19”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, cod Mysmis: 137872.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități izolate la domiciliu sau cu risc de restricții și dificultăți de deplasare.

Obiectivele specifice au avut în vedere:

Creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și excluziune socială pentru minim 100.000 persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, în contextul pandemiei COVID-19;

Creșterea capacității a minim 1000 de autorități publice de a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19.

În urma depunerii documentelor necesare, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a fost aleasă ca partener în implementarea proiectului pe raza UAT-urilor Dofteana și Bîrsănești, implicați fiind cei 2 asistenți sociali ai instituției.

În decursul celor 6 luni de implementare, septembrie 2020 – februarie 2021 s-au realizat câte 5 vizite la domiciliul celor 200 de beneficiari. Vizitele au constat în asigurarea sprijinului material, moral și social prin activități de consiliere și informare, cât și prin activități de oferire în mod gratuit a unor pachete ce au constat în materiale și produse dezinfectante.

Costul total al proiectului a fost de 160.280 de lei, din care 93.000 de lei au fost folosiți pentru achiziționarea produselor dezinfectante și a materialelor de protecție: măști, mănuși, săpun lichid dezinfectant Corpusan, dezinfectant pentru suprafețe Corpucid, săpun solid antibacterian Protex, Ace Regular, Saniblue alcool sanitar, Vorona alcool sanitar, Protex săpun lichid ultra, Igienol dezinfectant, Igienol servețele suprafețe, Sanytol dezinfectant, Igienol șervețele umede buzunar, Sanytol gel mâini, Domestos, Sanytol de haine, Igienol săpun lichid, Igienol șervetele umede, Sanytol șervetele umede pentru suprafețe, Igienol dezinfectant spray multisuprafete, Mil Mil săpun lichid antibacterian. Furnizorii colaboratori în acest proiect au fost TZMO România și Magazin Central Onești.

Restul sumei de bani a fost folosită pentru achitarea costurilor cu transportul în localitățile Dofteana, Albele, Caraclău, Brătești și Bârsănești, cât și pentru plata asistenților sociali implicați în proiect.

Proiectul, la nivel de obiective și activități propuse, a avut în schimb și minusuri. Nevoile principale ale persoanelor defavorizate, care trăiesc în sărăcie, care au diferite grade de handicap, care trăiesc în locuințe aglomerate și care au boli cronice sunt legate de alimente de maximă necesitate, medicamente, consiliere și informare și abia apoi de materiale dezinfectante și echipamente de protecție împotriva COVID-19.

Deși proiectul nu a prevăzut aceste nevoi și s-a axat doar pe consiliere și materiale de protecție, instituția a reușit să asigure tuturor celor 200 de beneficiari și alimente de maximă necesitate: pâine, zahăr, orez, carne congelată, paste, conserve, mezeluri, brânză topită și dulciuri. Alimentele au fost achiziționate din resursele financiare ale instituției și la bunăvoința pr Ilarion Mâță, președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.

Rămânem parteneri ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale în toate activitățile care vizează bunăstarea persoanelor defavorizate și vom încerca întotdeauna să aducem plus valoare fiecărui proiect implementat prin suplinirea lipsurilor neprevăzute inițial. (Georgiana Iojă – Asistent social, Hârja)