Întâlnirile s-au desfășurat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, instituție care a și inițiat aceste întâlniri cu scopul întăririi relației de colaborare dintre profesioniștii din cadrul ONG-urilor și profesionișii din cadrul DGASPC Bacău. De asemenea, participanții au împărtășit experiențe și bune practici din domeniile în care activează. Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a fost reprezentată de Asistentul social Georgiana Iojă, Coordonator al Departamentului de servicii sociale.

Joi, 26 octombrie, întâlnirea a vizat profesioniștii care lucrează cu copiii, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”  fiind implicată prin Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul”, serviciu licențiat de Ministerul Muncii și justiției Sociale. Întâlnirea a avut în vedere însușirea metodologiei de completare a fișelor de monitorizare lunară și trimestrială. Din partea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, reprezentată de domnul Teodor Agachi, în calitate de director executiv, s-au prezentat noutăți legislative și s-au clarificat nelămuriri ale celor prezenți.

Vineri, 27 octombrie, întâlnirea s-a desfășurat cu reprezentanți ai unităților de asistență socială ce deservesc adulți și vârstnici cu dizabilități. Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a participat în calitate de furnizor al următoarelor tipuri de servicii licențiate: Complexul rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice și Serviciul de îngrijire la domiciliu. Întâlnirea s-a concentrat pe metodologia de completare a fișelor de monitorizare a persoanelor care dețin certificat de handicap, informații care deservesc Ministerul Muncii și Justiției Sociale la statistici și pentru elaborarea unor programe și proiecte adecvate situației actuale.

AJPIS Bacău a fost din nou reprezentată de directorul executiv Teodor Agachi, care a adus clarificări legislative cu precădere pentru procesele de acreditare și licențiere a serviciilor sociale.

Întâlnirile și-au atins scopul urmărit, cu atât mai mult cu cât profesioniștii prezenți au cunoscut și alte persoane din domeniile în care activează, extinzându-și rețeaua profesională.

(Departamenetul mass-media al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”)