Evenimentul a găzduit în același cadru festiv și academic a douăzecea conferință internațională pentru îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor și al cinsprezecelea congres al E.D.E. (Asociația Europeană a Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici).

Peste 1200 de participanți din 202 țări din toate continentele au avut un scop comun: găsirea unor puncte convergente în asistența socio-medicală a persoanei vârstnice, eveniment ce anticipează  Ziua internațională a persoanei vârstnice (1 octombrie).

Conferențiari de renume, practicieni și profesori din mediul academic au încâtat directorii participanți la eveniment cu ulimele studii și cercetări în domeniul geronologiei sociale. A fost din nou o oportunitate de a luat contact cu cele mai eficiente modele de bună practică din lume, subliniind relevanța implicării tuturor resurselor pentru un serviciu oferit la cel mai înalt standard. Directorul instituției de îngrijire a persoanelor vârstnicie se confruntă  deoseori cu limitele legislative, cu resurse insuficiente și cu lipsa unui coeziuni dintre mediul public și privat. Evenimentul a subliniat realitatea cu care se confruntă sistemul social internațional, aspectele pozitive dar, și neajunsurile acestui sistem deschis oricărei provocări.

Delegația României a fost formată de 14 directori de instituții social – medicale pentru vârstnici, din mediul public sau privat, membrii ai Asociației Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (ADIV) România și  partenerii de la Bella România care au facilitat participarea la acest eveniment internațional.

(Pr. Ilarion Mâță)